Závazná přihláška na taneční příměstský tábor

Termín: 25. - 29.7.2022     Cena: 1.600 Kč

  Dítě

  Zákonný zástupce

  Druhý zákonný zástupce

  Kontaktní oprávněná osoba v době tábora

  * povinné

  V případě neúčasti Vašeho dítěte na táboře z vážných důvodů budou z ceny odečteny náklady, které pořadatel za Vaše dítě již zaplatil. Pro výši nákladů je rozhodující doba odhlášení dítěte.

  Dávám souhlas ke zpracování a archivaci (10 let) těchto osobních údajů, fotografií a jiné dokumentace pořízených na akci, na kterých budu zaznamenán já, popřípadě moje dítě. Fotografie mohou být využity na propagaci mažoretek Rytmic (webové stránky, letáky,…). Byl jsem poučen o svých právech dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.

  Zákonný zástupce zodpovídá za zdravotní stav a schopnost dítěte zúčastnit se táborového programu. Při nevhodném chování (porušování táborového řádu), může být dítě z tábora vyloučeno.

  S podmínkami pobytu souhlasím a podpisem stvrzuji závazné přihlášení svého dítěte.