Školní rok 2023/2024

  * povinné

  Pokud nastane změna údajů uvedených v přihlášce jste povinni je nahlásit co v nejkratší době.

  Souhlasím s přihlášením mého dítěte do soutěžního oddílu mažoretek Rytmic Česká Lípa a umožním mu pravidelnou účast na plánované činnosti. Jsem seznámen(a) s tím, že zápisné je hrazeno celoročně a to na účet Rytmic Česká Lípa, z.s.

  Při vystoupení či vyřazení ze soutěžního oddílu se nevrací! Svým podpisem stvrzuji, že moje dítě je zdravotně způsobilé soutěžní oddíl navštěvovat a nemá žádná zdravotní omezení ve vztahu k prostředí a činnosti soutěžního oddílu.

  Dále jsem si vědom(a), že mé dítě musí mít zřízené pojištění proti úrazu při sportu. Pokud přestane dítě do soutěžního oddílu docházet, vzdává se tím ze své vůle členství v mažoretkách Rytmic Česká Lípa a je povinné odevzdat veškeré zapůjčené oddílové věci či je v případě ztráty(zničení) finančně uhradit.

  S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č . 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění. Osobní údaje jsou shromažďovány a používány pro registraci v rámci spolku a soutěží, za účelem získávání dotací, zveřejňování startovních a výsledkových listin, fotografií a videií na webových stránkách, facebooku, instagramu a ostatních prezentačních webech Rytmic Česká Lípa, z.s. Dále za účelem komunikace se subjektem a pro případ nutnosti zdravotního ošetření.

  Beru na vědomí a plně zodpovídám za údaje vypsané v přihlášce